ἄσημος (asêmos)

da ἄλφα (come una particella negativa) e la radice di σημαίνω
TDNT - 7: 267,1015
Numero Strong: G767
aggettivo

1) non marcato o non affrancato
   1a) di soldi
2) sconosciuto, insignificante, ignobile

ἀσήμου: gen. sing. femm.

oscurare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω