ἄσπονδος (aspondos)

da ἄλφα (come una particella negativa) ed una parola derivata da σπένδομαι
Numero Strong: G786
aggettivo

1) senza un trattato o patto o alleanza
   1a) di cose non vicendevolmente convenute per esempio astinenze da azioni di guerra
2) che non può essere persuaso di fare un patto, implacabile

ἄσπονδοι: nom. pl. masc.

slealtà: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω