ἄζυμος (azumos)

da ἄλφα (come una particella negativa) e ζύμη
TDNT - 2: 902,302
Numero Strong: G106
aggettivo

1) senza lievito o fermento
   1a) delle pagnotte senza lievito usate nella festa pasquale degli ebrei
   1b) metaforicamente libero da difetti o dal "lievito di iniquità"

ἄζυμα: nom. pl. neut.
ἄζυμοι: nom. pl. masc.
ἀζύμοις: dat. pl. neut.
ἀζύμων: gen. pl. neut.

azzimo: 7
di azzimo: 1
senza lievitare: 1
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω