ῥάπισμα (rhapisma)

da ῥαπίζω
Numero Strong: G4475
sostantivo neutro

1) un colpo con una verga o bastone o un flagello
2) un colpo con la mano, uno schiaffo nella faccia, un pugno all'orecchio
+ βάλλω: colpire con il palmo della mano
+ δίδωμι: colpire con il palmo della mano, colpire con la mano

ῥάπισμα: acc. sing.
ῥαπίσμασιν: dat. pl.
ῥαπίσματα: acc. pl.

(+δίδωμι) schiaffeggiare: 1
(+λαμβάνω αὐτός) schiaffeggiare: 1
uno schiaffeggiare: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω