ῥῆγμα (rhêgma)

da ῥήγνυμι
Numero Strong: G4485
sostantivo neutro

1) quello quale è stato rotto o strappato a pezzi
   1a) una frattura, rottura, fenditura
   1b) vestiti stracciati
   1c) caduta, rovina

ῥῆγμα: nom. sing.

rovinare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω