ῥύμη (rhumê)

prolungamento di ῥύομαι nel suo senso originale
Numero Strong: G4505
sostantivo femminile

1) un'oscillazione, forza, di un corpo in mozione
2) un tratto di una via in una città circondato da edifici su tutti e due i lati, pista
3) una strada, una via

ῥύμαις: dat. pl.
ῥύμας: acc. pl.
ῥύμην: acc. sing.

per strada: 1
strada: 2
via: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω