ῥώννυμαι (rhônnumai)

prolungamento di rhoomai (scagliare, probabilmente simile a ῥύομαι)
Numero Strong: G4517
verbo

1) rendere forte, fortificare
2) essere forte, prosperare
3) nella frase che di solito chiudeva una lettera, addio

ἔρρωσθε: 2pl. med. pf. imptv.

sanare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω