ῥαφίς (rhafis)

da una parola primaria rhapto (cucire, forse invece simile alla radice di ῥαπίζω tramite l'idea di pungere)
Numero Strong: G4476
sostantivo femminile

1) un ago

ῥαφίδος: gen. sing.

ago: 1
di uno ago: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω