ῥακά (rhaka)

di origine aramaica
TDNT - 6: 973,983
Numero Strong: G4469
aggettivo

1) vuoto, cioè una persona insensata, scervellata, stupida
2) un termine di rimprovero usato fra gli ebrei nel tempo di Cristo

ῥακά: voc. sing. masc.

raca: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω