ὁδηγέω (hodêgeô)

da ὁδηγός
TDNT - 5: 97,666
Numero Strong: G3594
verbo

1) essere una guida, condurre, guidare
2) essere una guida o un insegnante
   2a) dare una guida a

ὁδηγεῖν: att. pres. inf.
ὁδηγῇ: 3sing. att. pres. cong.
ὁδηγήσει: 3sing. att. fut. ind.

guidare: 5
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω