ὁλοκαύτωμα (holokautôma)

da una parola derivata da una parola composta da ὅλος ed una parola derivata da καίω
Numero Strong: G3646
sostantivo neutro

1) un olocausto
   1a) un sacrificio in cui tutto è bruciato (e non come nei sacrifici dove si brucia solo una parte)

ὁλοκαυτώματα: acc. pl.
ὁλοκαυτωμάτων: gen. pl.

olocausto: 3
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω