ὁλοκληρία (holoklêria)

da ὁλόκληρος
TDNT - 3: 767,442
Numero Strong: G3647
sostantivo femminile

1) di una condizione perfetta del corpo, in cui tutte le sue membra sono sane e possono essere usate
   1a) buona salute

ὁλοκληρίαν: acc. sing.

(+) perfezionare guarire: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω