ὁμείρομαι (homeiromai)

voce media da himeros (un desiderio ardente, di affinità incerta)
TDNT - 5: 176,*
Numero Strong: G2442
verbo

1) desiderare, soprattutto la brama di amore

ὁμειρόμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.

in grandezza affettare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω