ὁμοίωμα (homoiôma)

da ὁμοιόω
TDNT - 5: 191,684
Numero Strong: G3667
sostantivo neutro

1) quello che è fatto nella somiglianza di qualcosa
   1a) una figura, immagine, somiglianza, rappresentazione
   1b) somiglianza, in modo che sia quasi uguale o identico

ὁμοιώματα: nom. pl.
ὁμοιώματι: dat. sing.

(+) simile: 1
(+ἐν) simile: 1
aspettare: 1
simile: 1
simile a: 2
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω