ὁμοιότης (homoiotês)

da ὅμοιος
TDNT - 5: 189,684
Numero Strong: G3665
sostantivo femminile

1) somiglianza
+ κατά: come

ὁμοιότητα: acc. sing.

(+) somigliare: 1
noi: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω