ὁρίζω (horizô)

da ὅριον
TDNT - 5: 452,728
Numero Strong: G3724
verbo

1) definire
   1a) marcare i confini o limiti (di qualsiasi luogo o cosa)
   1b) determinare, nominare
      1b1) quello che è stato determinato, nominato, decretato
      1b2) ordinare, determinare, nominare
+ κατά + : come è stato determinato

ὁρίζει: 3sing. att. pres. ind.
ὁρίσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ὁρισθέντος: pass. aor. ptc. gen. sing. masc.
ὥρισαν: 3pl. att. aor. ind.
ὥρισεν: 3sing. att. aor. ind.
ὡρισμένῃ: pass. pf. ptc. dat. sing. femm.
ὡρισμένον: pass. pf. ptc. acc. sing. neut.
ὡρισμένος: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.

costituire: 1
decidere di: 1
determinare: 2
dichiarare: 1
stabilire: 3
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω