ὁρκωμοσία (horkômosia)

da una parola composta da ὅρκος ed una parola derivata da ὀμνύω
TDNT - 5: 463,729
Numero Strong: G3728
sostantivo femminile

1) affermazione fatta con giuramento, il fare un giuramento, un giuramento

ὁρκωμοσίας: gen. sing.

giurare: 4
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω