ὁροθεσία (horothesia)

da una parola composta dalla radice di ὅριον ed una parola derivata da τίθημι
Numero Strong: G3734
sostantivo femminile

1) un marcare di confini, mettere dei limiti
2) un limite definito, confini

ὁροθεσίας: acc. pl.

confine: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω