ὀλίγος (oligos)

di affinità incerta
TDNT - 5: 171,682
Numero Strong: G3641
aggettivo

1) piccolo, pochi
   1a) di numero: moltitudine, quantità o dimensione
   1b) di tempo: corto
   1c) di grado o intensità: leggero, minuto
+ ἐν: quasi

ὀλίγα: acc. pl. neut.
ὀλίγαι: nom. pl. femm.
ὀλίγας: acc. pl. femm.
ὀλίγην: acc. sing. femm.
ὀλίγης: gen. sing. femm.
ὀλίγοι: nom. pl. masc.
ὀλίγοις: dat. pl. masc.
ὀλίγον: acc. sing. masc., acc. sing. neut., nom. sing. neut.
ὀλίγος: nom. sing. masc.
ὀλίγου: gen. sing. masc.
ὀλίγῳ: dat. sing. masc., dat. sing. neut.
ὀλίγων: gen. pl. masc.

(+διά) brevità: 1
(+ὄνομα) alcuno: 1
(+οὐ) fortezza: 1
(+οὐ) grandezza: 1
(+οὐ) molto: 1
(+οὐ) parecchio: 1
(+οὐ) uno grandezza numerare: 1
(+οὐ) vivacità: 1
per brevità tempo: 2
pochezza: 20
pochezza cosa: 3
pochezza parola: 1
qualcosa: 1
uno istante: 1
uno pochezza: 2
uno pochezza di: 1
uno pochezza più oltre: 1
Totale: 40

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω