ὀνειδισμός (oneidismos)

da ὀνειδίζω
TDNT - 5: 241,693
Numero Strong: G3680
sostantivo maschile

1) un rimprovero
   1a) per come Cristo soffrì, per la causa di Dio, per colpa dei suoi nemici

ὀνειδισμοὶ: nom. pl.
ὀνειδισμοῖς: dat. pl.
ὀνειδισμὸν: acc. sing.

a oltraggiare: 1
discreditare: 1
insultare: 1
obbrobrio: 1
oltraggiare: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω