ὀπώρα (opôra)

a quanto pare dalla radice di ὀψέ e ὥρα
Numero Strong: G3703
sostantivo femminile

1) la stagione che segue l'estate, dal sorgere di Sirio a quello di Arturo, cioè dall'estate tarda, l'inizio dell'autunno
2) frutto maturo (di alberi)

ὀπώρα: nom. sing.

fruttare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω