ὀθόνιον (othonion)

da una presunta parola derivata da ὀθόνη
Numero Strong: G3608
sostantivo neutro

1) un pezzo di lino, piccola stoffa di lino
2) strisce di stoffa di lino per avvolgere un morto

ὀθόνια: acc. pl.
ὀθονίοις: dat. pl.
ὀθονίων: gen. pl.

fasciare: 4
in fasciare: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω