ὀρέγομαι (oregomai)

voce media a quanto pare di una forma prolungata di una parola primaria obsoleta (vedi ὄρος)
TDNT - 5: 447,727
Numero Strong: G3713
verbo

1) stendersi per toccare o afferrare qualcosa, cercare o desiderare qualcosa
2) abbandonarsi all'amore di soldi

ὀρέγεται: 3sing. med. pres. ind.
ὀρεγόμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
ὀρέγονται: 3pl. med. pres. ind.

aspirare a: 1
dare: 1
desiderare: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω