ὀρφανός (orfanos)

di affinità incerta
TDNT - 5: 487,734
Numero Strong: G3737
aggettivo

1) orbato (di un padre, di genitori)
   1a) di quelli orbati di un insegnante, guida, guardiano
   1b) reso orfano

ὀρφανούς, ὀρφανοὺς: acc. pl. masc.

orfano: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω