ὀργυιά (orguia)

da ὀρέγομαι
Numero Strong: G3712
sostantivo femminile

1) una misura di distanza, dalla punta di uno dito alla punta di un altro sull'altro braccio quando le braccia sono distese, di circa 2 metri

ὀργυιὰς: acc. pl.

braccio: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω