ὀρθοτομέω (orthotomeô)

da una parola composta da ὀρθός e la radice di τομός
TDNT - 8: 111,1169
Numero Strong: G3718
verbo

1) tagliare diritto
   1a) procedere su vie diritte, tenere ad un corso diritto, equivalentemente fare bene
2) rendere diritto e liscio, maneggiare giustamente, insegnare la verità direttamente e correttamente

ὀρθοτομοῦντα: att. pres. ptc. acc. sing. masc.

dispensare rettezza: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω