ὀσφῦς (osfus)

di affinità incerta
TDNT - 5: 496,736
Numero Strong: G3751
sostantivo femminile

1) l'anca (lombo)
   1a) cingere, accingersi, i lombi
2) un lombo, i (due) lombi
   2a) il luogo dove gli ebrei pensavano che il potere generativo (sperma) risiedesse

ὀσφύας: acc. pl.
ὀσφύες: nom. pl.
ὀσφύϊ: dat. sing.
ὀσφὺν: acc. sing.
ὀσφύος: gen. sing.

(+καρπός ὁ) discendere: 1
(+ἀναζώννυμι ὁ) predisporre a azionare: 1
(+ἐξέρχομαι ἐκ ὁ) discendere: 1
fiancheggiare: 4
lombo: 1
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω