ὅρκος (horkos)

da herkos (un recinto, forse simile a ὅριον)
TDNT - 5: 457,729
Numero Strong: G3727
sostantivo maschile

1) quello che è stato impegnato o promesso con giuramento

ὅρκον: acc. sing.
ὅρκος: nom. sing.
ὅρκου: gen. sing.
ὅρκους: acc. pl.
ὅρκῳ: dat. sing.

(+μετά) giurare: 1
con giurare: 1
con uno giurare: 1
giurare: 5
giurare fare: 1
promettere con giurare: 1
Totale: 10

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω