ὄφελον (ofelon)

prima persona singolare di un tempo passato di ὀφείλω
Numero Strong: G3785
particella

1) magari, che sarebbe - quando uno desidera che una cosa non accaduta fosse invece accaduta, o che una cosa che probabilmente non sarà fatta fosse invece fatta

ὄφελον, ὄφελόν: partic.

non tradotto: 1
oh pure: 1
pure che: 1
volere: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω