ὄγκος (ogkos)

probabilmente dalla stessa parola di ἀγκάλη
TDNT - 5: 41,666
Numero Strong: G3591
sostantivo maschile

1) qualunque cosa che è prominente, una protuberanza, massa
   1a) così un carico, peso, ingombro

ὄγκον: acc. sing.

pesare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω