ὄλυνθος (olunthos)

di derivazione incerta
TDNT - 7: 751,1100
Numero Strong: G3653
sostantivo maschile

1) un fico immaturo che cresce durante l'inverno, oppure non maturo ma che cade durante la primavera

ὀλύνθους: acc. pl.

fico immaturità: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω