ὄρεξις (orexis)

da ὀρέγομαι
TDNT - 5: 447,727
Numero Strong: G3715
sostantivo femminile

1) desiderio, brama
2) desiderio ansioso, concupiscenza, appetito
   2a) usato sia in senso positivo che in senso negativo, come pure di desideri naturali e legali (dell'appetito per il cibo), e di desideri corrotti ed illegali

ὀρέξει: dat. sing.

libidine: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω