ὑπερνικάω (hupernikaô)

da ὑπέρ e νικάω
TDNT - 4: 942,634
Numero Strong: G5245
verbo

1) essere più che un conquistatore, ottenere una vittoria eccellente

ὑπερνικῶμεν: 1pl. att. pres. ind.

essere più che vincere: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω