ὠφελέω (ôfeleô)

dalla stessa parola di ὠφέλεια
Numero Strong: G5623
verbo

1) assistere, essere utile o vantaggioso, trarre profitto

ὠφελεῖ: 3sing. att. pres. ind.
ὠφελεῖται: 3sing. pass. pres. ind.
ὠφελεῖτε: 2pl. att. pres. ind.
ὠφεληθεῖσα: pass. aor. ptc. nom. sing. femm.
ὠφεληθῇς: 2sing. pass. aor. cong.
ὠφελήθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
ὠφεληθήσεται: 3sing. pass. fut. ind.
ὠφελήσει: 3sing. att. fut. ind.
ὠφέλησεν: 3sing. att. aor. ind.
ὠφελήσω: 1sing. att. fut. ind.
ὠφελοῦμαι: 1sing. pass. pres. ind.

(+ἐκ ἐγώ) potere assistere: 1
assistere: 1
essere di utilità: 1
essere utilità: 1
giovare: 5
giovere: 1
guadagnare: 1
ottenere: 1
servire: 2
trarre beneficare: 1
Totale: 15

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω