ὥστε (hôste)

da ὡς e τέ
Numero Strong: G5620
congiunzione

1) così che, in quanto
2) quindi, perciò, di conseguenza

ὥστε: cong.

a puntare che: 5
a tale puntare che: 1
affinché: 1
che: 6
cosicché: 1
così: 11
così che: 2
così da: 1
da: 2
di: 1
di modo che: 2
dunque: 7
e: 4
fino a puntare: 1
in modo che: 4
in modo da: 1
in tale modo: 2
non tradotto: 3
per: 3
perciò: 10
pertanto: 1
quindi: 4
sicché: 1
suo così: 1
tale che: 1
tanto: 1
tanto che: 5
tanto da: 1
Totale: 83

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω