Ἀαρών (Aarôn)

di origine ebraica
TDNT - 1: 3,1
Numero Strong: G2
nome maschile

Aaronne = "portatore di luce"
1) il fratello di Mosè, il primo sommo sacerdote di Israele e capo di tutto l'ordine sacerdotale

Ἀαρών: dat. sing., gen. sing., nom. sing.
Ἀαρὼν: gen. sing.

Aaronne: 2
di Aaronne: 3
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω