Ἀβιληνή (Abilênê)

di origine straniera
Numero Strong: G9
nome località

Abilene = "prato erboso"
1) una regione della Siria tra Libano e Ermon verso Fenicia, 29 chilometri da Damasco e 60 chilometri da Eliopoli

Ἀβιληνῆς: gen. sing.

Abilene: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω