Ἀβραάμ (Abraam)

di origine ebraica
TDNT - 1: 8,2
Numero Strong: G11
nome maschile

Abraamo = "padre di una moltitudine"
1) il figlio di Tera e il fondatore della nazione ebrea

Ἀβραάμ: acc. sing., dat. sing., gen. sing., nom. sing., voc. sing.
Ἀβραὰμ: acc. sing.

(+) Abraamo: 2
a Abraamo: 1
Abraamo: 50
da Abraamo: 1
di Abraamo: 19
Totale: 73

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω