Ἀδραμυττηνός (Adramuttênos)

da Adramutteion (un luogo in Asia Minore)
Numero Strong: G98
aggettivo del nome di una località

Adramitto = "abiterò nella morte"
1) Adramitto, un porto marittimo della Misia

Ἀδραμυττηνῷ: dat. sing. neut.

di Adramitto: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω