Ἀπολλωνία (Apollônia)

dalla divinità pagana Apollon (cioè il sole, da ἀπόλλυμι)
Numero Strong: G624
nome località

Apollonia = "appartiene a Apollo"
1) una città marittima della Macedonia, un giorno di viaggio da Amfipoli

Ἀπολλωνίαν: acc. sing.

(+) Apollonia: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω