Ἀρίσταρχος (Aristarchos)

dalla stessa parola di ἄριστον e ἄρχω
Numero Strong: G708
nome maschile

Aristarco = "il più buon regolo"
1) un certo cristiano di Tessalonica, che accompagnò Paolo sul suo terzo viaggio missionario

Ἀρίσταρχον: acc. sing.
Ἀρίσταρχος: nom. sing.
Ἀριστάρχου: gen. sing.

Aristarco: 5
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω