Ἐλισάβετ (Elisabet)

di origine ebraica
Numero Strong: G1665
nome femminile

Elisabetta = "giuramento di Dio"
1) la moglie di Zaccaria e madre di Giovanni il battista, della famiglia sacerdotale, ed una parente di Maria Luca 1:36

Ἐλισάβετ: acc. sing., dat. sing., nom. sing.

(+) Elisabetta: 4
Elisabetta: 4
lui: 1
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω