Ἐλισαῖος (Elisaios)

di origine ebraica
Numero Strong: G1666
nome maschile

Eliseo = "Dio la sua salvezza"
1) un profeta importante dell'AT, il discepolo, compagno, e successore di Elia

Ἐλισαίου: gen. sing.

Eliseo: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω