Ἐμμανουήλ (Emmanouêl)

di origine ebraica
Numero Strong: G1694
nome maschile

Emanuele = "Dio con noi"
1) il titolo dato al Messia, nato della vergine Matteo 1:23; Isaia 7:14, perché Gesù era Dio unito con l'uomo, e ha mostrato che Dio abitava con l'uomo

Ἐμμανουήλ: acc. sing.

Emmanuele: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω