Ἰάκωβος (Iakôbos)

la versione greca di Ἰακώβ
Numero Strong: G2385
nome maschile

Giacomo = "che soppianta"
1) figlio di Zebedeo, un apostolo e fratello dell'apostolo Giovanni, comunemente chiamato 'Giacomo il più grande o più vecchio', ucciso da Erode Agrippa I Atti 12
2) un apostolo, figlio di Alfeo, chiamato il minore o più piccolo
3) Giacomo il fratellastro di Cristo
4) un Giacomo ignoto, padre dell'apostolo Giuda Lu 6:16; At 1:13

Ἰάκωβον: acc. sing.
Ἰάκωβος: nom. sing.
Ἰακώβου: gen. sing.
Ἰακώβῳ: dat. sing.

(+) Giacomo: 2
a Giacomo: 2
di Giacomo: 6
figliare di Giacomo: 1
Giacomo: 31
Totale: 42

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω