Ἰεχονίας (Iechonias)

di origine ebraica
Numero Strong: G2423
nome maschile

Ieconia o Ioiachin = "che Yahweh stabilisce"
1) era il figlio di Ioiachim, e per tre mesi e dieci giorni governò la Giuda fino a quando Nabucodonosor lo portò in prigionia nel 597 a.C.

Ἰεχονίαν: acc. sing.
Ἰεχονίας: nom. sing.

(+) Ioiachin: 1
Ioiachin: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω