Ἰλλυρικόν (Illurikon)

da un aggettivo da un nome di derivazione incerta
Numero Strong: G2437
nome località

Illiria = "il nastro lirico"
1) una regione posta tra l'Italia, la Germania, la Macedonia e la Tracia, ha da una parte il mar Adriatico, e dall'altro il Danubio

Ἰλλυρικοῦ: gen. sing.

Illiria: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω