Ἰοῦστος (Ioustos)

di origine latina ("giusto")
Numero Strong: G2459
nome maschile

Giusto = "giusto"
1) il cognome di Giuseppe, chiamato Barsabba Atti 1:23
2) di Tizio, un cristiano di Corinto, con cui Paolo alloggiò Atti 18:7
3) il cognome di Gesù amico di Paolo Colossesi 4:11

Ἰοῦστος: nom. sing.
Ἰούστου: gen. sing.

giustificare: 3
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω