Ἰουνιᾶς (Iounias)

di origine latina
Numero Strong: G2458
nome maschile

Giunia = "giovane"
1) un cristiano abitante a Roma (forse una donna), menzionato da Paolo come suo parente e prigioniere con lui

Ἰουνιᾶν: acc. sing.

Giunia: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω