Ἰσκαριώθ (Iskariôth)

di origine ebraica
Numero Strong: G2469
nome maschile

Iscariota = "uomo di Karioth"
1) l'apostolo che tradì Gesù

Ἰσκαριώθ: acc. sing.
Ἰσκαριὼθ: nom. sing.
Ἰσκαριώτην: acc. sing.
Ἰσκαριώτης: nom. sing.
Ἰσκαριώτου: gen. sing.

(+) Iscariota: 1
Iscariota: 9
non tradotto: 1
Totale: 11

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω